Doulas

Doulas kan hjelpe med å lette fødselsprosessen
Studier har vist at doulas kan bidra til å kutte ned på arbeidstid, redusere mors angst, senke frekvensen senke frekvensen av medisinske inngrep (inkl...