Beskrive

polarstrålen foran er en vind i en høyde på opp til
Beskriv innflytelse av den strålende strømmen på polarfronten på vær og luftfart. De høyeste vindhastighetene på øvre nivå observeres ofte i høyder på...