Fortsette

acl rehabiliteringsprotokoll
MålMål. • Fortsett med å beskytte graftstedet.• Oppretthold full ROM. • Fremgangsstyrking på en sikker måte.• Fremme riktige bevegelsesmønstre. • Unng...