Tvangsmessig

er jeg tvangsmessig løgner
Nøkkelen til å avgjøre om løgn har blitt tvangsløgn er om du tar en bevisst beslutning om å lyve, eller om det er noe du gjør automatisk, og det tilsy...