Kolera

essay om kolerasykdom
Hvilken sykdom er forårsaket av kolera? Hvordan kan vi forhindre kolera? Hva er effekten av kolera? Hva forårsaker kolera og hvordan kan det forebygge...
10 Kolera symptomer
Omtrent 1 av 10 personer med kolera vil oppleve alvorlige symptomer, som i de tidlige stadiene inkluderer rikelig vannaktig diaré, noen ganger beskrev...
10 symptomer på kolera
Omtrent 1 av 10 personer med kolera vil oppleve alvorlige symptomer, som i de tidlige stadiene inkluderer rikelig vannaktig diaré, noen ganger beskrev...
Årsaker og behandlinger av kolera
En bakterie kalt Vibrio cholerae forårsaker kolerainfeksjon. De dødelige effektene av sykdommen er resultatet av et gift som bakteriene produserer i t...
Vibrio Kolera Infeksjon
En bakterie kalt Vibrio cholerae forårsaker kolerainfeksjon. De dødelige effektene av sykdommen er resultatet av et gift som bakteriene produserer i t...
FN har som mål å utrydde kolera i Haiti
Hvordan førte FNs fredsbevarere kolera til Haiti? Hvordan kan kolera forebygges i Haiti? Hva gjorde regjeringen for å stoppe kolera? Hvorfor skjedde k...
Nok et kolerautbrudd rapportert på Cuba
Når var det andre kolerautbruddet? Er det kolera på Cuba? Hvor mange kolerautbrudd har det vært? Hvilken kolerapandemi pågår for tiden? Hva er den sje...