Barn

strümpell sykdom
HSP er også kjent som arvelig spastisk paraparese, familiær spastisk paraplegi, fransk bosetningssykdom, Strumpell sykdom eller Strumpell-Lorrain sykd...