Bulløs

bulløs myringitt mycoplasma
M pneumoniae har lenge vært assosiert med bulløs myringitt, men dette er i stor grad motbevist. Bulløs myringitt er definert som utseende av vesikler ...
10 symptomer og behandlinger av Bullous Pemphigoid
Hva er den beste behandlingen for bulløs pemfigoid?Hvordan behandler du bulløse pemphigoid blemmer?Er bulløs pemfigoid herdbar?Hvordan behandler du pe...