Livlig

rask gange
Rask gange er en øvelse med moderat intensitet og har flere fordeler for kondisjon og reduserer helserisiko enn å gå i lett tempo. 1 Hvor raskt du må ...