Batten

nevronale ceroid lipofuscinoses
Neuronal ceroid lipofuscinosis er det generelle navnet for en familie på minst åtte genetisk separate nevrodegenerative lysosomale lagringssykdommer s...