Vedlegg

Hva er reaktiv tilknytningsforstyrrelse?
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse er en sjelden, men alvorlig tilstand der et spedbarn eller et lite barn ikke etablerer sunne tilknytninger til foreld...
reaktiv tilknytningsforstyrrelse
Reaktiv reaksjonsforstyrrelse (RAD) er en tilstand der et spedbarn eller et lite barn ikke danner et sikkert, sunt følelsesmessig bånd med sine primær...
desinhibert sosial engasjementsforstyrrelse
Disinhibited social engagement disorder (DSED) er en tilknytningsforstyrrelse. Det kan gjøre det vanskelig for barn å danne dype, meningsfulle forbind...
vedleggsproblemer
Forståelsesproblemer Problemer med tilknytning skyldes vanligvis tidlig separasjon fra foreldre, lang sykehusinnleggelse, tilfeller av traumer, tilfel...
tilknytningsterapi
Attachment Therapy er pålegg av brudd på grensen - ofte tvangsbeherskelse - og verbalt misbruk av et barn, vanligvis i flere timer om gangen; ... Vanl...
tilknytningsteori
Hva er de 4 typer vedlegg?Hva er nøkkelbegrepene i tilknytningsteori?Hva er tilknytningsteori i sosialt arbeid?Hva er John Bowlbys tilknytningsteori?H...
usikkert feste
Mennesker med en usikker tilknytningsstil har generelt problemer med å opprette følelsesmessige forbindelser med andre. De kan være aggressive eller u...
bowlbys tilknytningsteori
Vedlegg er et følelsesmessig bånd med en annen person. Bowlby mente at de tidligste bånd dannet av barn med omsorgspersonene har en enorm innvirkning ...
vedleggstilprøve for enslige
Hva er de fire festestilene?Hvilken vedleggsstil er mest sannsynlig å jukse?Hvilken festestil som er mest vanlig?Hva er den sterkeste prediktoren for ...