Actinic

aktinisk keratose
En aktinisk keratose (ak-TIN-ik ker-uh-TOE-sis) er en grov, skjellende flekk på huden som utvikler seg fra år med soleksponering. Det finnes ofte i an...
9 Symptomer og behandlinger av aktinisk keratose
Hvor lang tid tar det før aktinisk keratose leges?Hvilken medisinering er mest effektiv for behandling av multippel aktinisk keratose?Hva er den beste...